Den regnfulle sommaren kan forringe kvaliteten på grovfôret

foto