Frp kritisk til kommunen sine fondsforvaltarar

foto