- Stor ros til dei som hjelpte folk vekk frå tunnelbrannen