Forslaget til ny barnevernslov må settast på vent

foto