- Kan ikkje seie når føraropplæring kan starte att

foto