Styringsgruppa for Nattevandringa, Stryn Røde Kors og Stryn Frivilligsentral etterlyser sterkare fokus på problemet med langing av alkohol til ungdomar underr 18 år. Det gjeld både mellom eldre ungdomar og foreldre.

- Vi meiner at handlingsplan for rus i Stryn kommune må ha sterkare fokus på denne delen av det forebyggande arbeidet og kommunen må arbeide for ei haldningsendring om langing, meiner Per Eilert Ommedal, leiar i Stryn Røde Kors og Marit Sandnes Skrede i Stryn Frivilligsentral.

I innspel til rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 tilrår dei ei rekkje konkrete tiltak for å styrkej innsats og nettverk: Forebyggingsforum, politirådet, rådgjevarar på ungdomsskulane og rådgjevarar og miljøkoordinator på vgs, MOT, ungdomskontakten i kommune, Telegrafen ungdomskafe.

- Desse nettverka må delta på møt og gje informasjon om langing - fortelje foreldre og eldre ungdomar om konsekvensar dersom dei langar og ungdom under 18 år drikk alkohol, heiter det i innspelet.