Eit positivt vedtak med tilslutning frå kommunestyret 29. juni, inneber at fylkeskommunen må innfri lovnaden om lånefinansiering og rask fullføring av anlegget. Bompenge-nei frå Stryn kommune betyr at vegsambandet blir verande i «dødens posisjon».

Brukarar, oppsitjarar, Innvik Bygdeutvikling og Stryn Næringssamskipnad ber Stryn kommune avvise opplegget for bompengefinansiering. Rådmannen legg fram saka utan tilråding.

Les meir i papirutgåva