Sendeskjema:

Musikkteppe torsdagar kl. 19.30 – 20.00. Musikksending før radiobingoen tek til.

Radiobingo torsdagar kl. 20.00 - 21.30. Hvis torsdagen er på ein heilagdag blir radiobingoen flytta til måndagen før. Lokalt bingoprogram for innbyggarane i Hornindal og Stryn kommune.

Fredagsquiz ein fredag i kvar månad frå kl. 21.00-24.00. Lokalt innringing/spørjeprogram for alle i Hornindal og Stryn kommune.

Begge programpostane blir tydeleg annonsert i lokalavisa Fjordingen før sendinga tek til.

Tips og helsingar kan ringast eller sendast til: 99 59 57 79 eller e-post: radiostryn@fjordingen.no