Positiv ungdom har gjennomført avløysarkurs og sikra seg sommarjobb