Avkastninga har gått frå 0,5 mill. i pluss til 60.000 i minus

foto