Vestland skal redusere ferjeutslepp med opptil 95 prosent