Godkjenning i ESA gir god tru på låg arbeidsgjevaravgift i Hornindal