foto
Viktig: - Viktig for organisasjonen, seier styremedlem Silje Eikenes Svarstad og Esther Skrede, som overrekte tekst frå grunnleggjar Agnete Svarstad. Foto: Gunnhild Sindre

– Viktig støtte til ME-arbeid