– Noko av det viktigaste vi kan gjere for fred i framtida