Heimeskule for vidaregåande – grunnskulane følgjer skuleruta