- Har førebels ingen driftsgaranti for sluttføring av Arena Stryn

foto