Bobilforeninga har etterlyst tømestasjonar i Hornindal. I svaret frå kommunen blir det synt til at det innanfor kommunen sine grenser finst to slike stasjonar - ein i Grodås sentrum og den andre ved Horndøla bru.