Ivar John Erdal frå Stryn er førsteamanuensis ved seksjon for medie- og kommunikasjonsteknologi ved Høgskulen i Volda.

Der har han vore tilsett i fem år no, sidan hausten 2010. Eit nytt skuleår er no i full gang ved Høgskulen i Volda. Hektisk både for dei tilsette og nye studentar.

- Korleis er dei første vekene med studiestart ved Høgskulen?

- Det er som regel både hektisk og spennande. I år har vi nesten seksti nye bachelorstudentar i media, IKT og design, og vi prøvar å ta imot dei på ein god måte, seier Erdal.

- Kan du fortelje litt om kva du gjer på i løpet av ein vanleg arbeidsdag?

- Arbeidstida mi er delt mellom forsking og undervisning. Eg underviser og rettleier bachelorstudentar i mediefag, og akkurat no held eg på å starte opp eit forskingsprosjekt i samarbeid med blant andre Sunnmørsposten. Utover hausten håpar eg vi får på plass eit forskingssamarbeid innanfor turisme og friluftsliv i Stryn.

- Merkar de om det har blitt fleire studentar frå indre Nordfjord etter at Kvivstunnelen opna?

- Eg ser fleire kjende ansikt rundt om på høgskulen, men akkurat på mitt fag er det ikkje så mange. Eg har for tida to stryningar som studentar, eg trur faktisk begge har vore innom Fjordingen, og eg håpar det blir fleire!

- Kva likar du å gjere når du har fri?

- Mykje forskjellig, for eksempel å gå på fjelltur og spele ompamusikk.

- Og korleis går det med sparing til bart til Oktoberfesten?

- Det er tynne greier foreløpig, men det er heldigvis nokre veker igjen, seier han med eit smil.