Frå i morgon blir sjølvmeldinga tilgjengelig for 4,7 millionarlønstakarar, pensjonistar og næringsdrivande. 3,6 millionar fården kun elektronisk. Elektronisk sjølvmelding gjer detenkelt for brukarane å levere, og fører til at endå fleire kan fåskatteoppgjeret sitt i juni.

Ikkje betal for mykje skatt – sjekk atopplysningane stemmer

For folk flest er sjølvmeldinga no såautomatisert at det aldri har vore enklare å gjere opp for seg.Samtundes er det viktig å minne om at du alltid må sjekke atopplysningane som er lagt inn stemmer.

–Førehandsutfylt er ikkje detsame som ferdigutfylt. Sjekk at opplysningane erkorrekte og fullstendige, slik at du ikkje betaler for mykje skatt.Det kan for eksempel vere frådrag du kan ha krav på som ikkje erført opp, seier skattedirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.