- Det er veldig glatt på vegane i indre Nordfjord no, med snøver og slapseføre. Så folk må ta det med ro, fortel ein bilist som har teke kontakt med Fjordingen.

Det er framleis store utfordringar på vegnettet i fylket, og folk blir oppfordra til å køyre forsiktig viss dei må ut på vegane. Både nynø, slapseføre og rasfare fører til vanskelege trafikkforhold og mange stengde vegar, melder Statens vegvesen.

Her kan du følgje trafikkmeldingane til Statens vegvesen.