Framleis tøffe tider for reiselivsbedriftene

foto