Løysinga for gangveg i Olden let framleis vente på seg