Handsama søknad om utvida skjenkeareal til låven

foto