– Vi må spele på lag og spele kvarandre gode

foto