Fritidsbustaden frå 2017 har enno ikkje fått bruksløyve

foto