- Nytt kommunestyre må vedta plan for veg til Tverrfjellet