Tilrår redusert tilskot grunna søknad etter fristen