Mobiliserer for grøn vekst og grøne arbeidplassar

foto