Fjordingen har fått fleire stemningsfulle bilde frå lesarane våre, og vi gjentek oppfordringa om å dele årets blinkskot frå påska. Anten høgtida blir feira i låglandet eller i høgfjellet.

Send inn bilde til redaksjon@fjordingen.no eller mms til 40402140. Det vankar flaxlodd til nokre av bidragsytarane.