I denne gata vil fleire miste delar av eigedomen sin