I denne gata vil fleire miste delar av eigedomen sin

foto
Geilevegen: Stryn kommune, ved kommunalsjef Sigurd Muldsvor, arrangerte synfaring om vegbreidde i Geilevegen. Fleire vil miste delar av eigedomen i høve utviding av det som vert tilkomstveg til det planlagde bustadfeltet på Tonningskamben. Foto: Roger Oldeide