NAF bekymra for kontrollen av bruer etter brukollapsen i Gudbrandsdalen

foto