Ville ta av ordførarløna og gi til gruppeleiarane

foto