Ønskjer tettare kontakt mellom ungdomsråd og administrasjon