Statsforvaltaren vil sjå nærare på kommunen sin praksis med alternativ opplæringsarena

foto