– Denne gåva vil vere til stor hjelp for drifta vår