Dei skal drifte el-anlegg frå Sognefjorden til Møre-grensa