- Tiltakene handler om mer enn intensivkapasiteten på sykehusene