Slik vil idrettsrådet fordele midlar til idrettslaga