Tine håpar på vanleg tilgang til mjølkeprodukt i mars