– Lysta og ambisjonen er å bygge vidare på dette

foto