Ein av tre kommunar har ikkje oppdaterte risikoanalysar for ekstremvêr

foto