Sentralbanksjefen trur rentetoppen er nådd, men vil ikkje love noko sikkert