– Vi må drive kompetanseheving hos dei som allereie bur her