Sikra nye 11 born barnehageplass - viss bemanninga går i orden

foto