Mellom tiltaka som tok til å gjelde ved årsskiftet, er eit nytt prikksystem ved brot på alkohollova. Tolv prikkar på to år vil ifølgje Helsedirektoratet gje standardreaksjon på inndraging av løyvet i ei veke.

- Vi har no fått ei forskrift som gjeld for utmåling av straff ved brot på alkohollova. Her blir det beskrive kor mange prikkar ein skal gje. Men det blir opp til politikarane i helse- og sosialutvalet å bestemme straffa, understrekar Kirsti Fjellvang, sakshandsamar i Stryn kommune.