Fryktar at filmar ikkje blir sleppte på kino i haust