Men kommunen er uroa for drifta av Arena Stryn

foto