Formannskapet støtta veg over jordbruksareal

foto