Sjåfør hadde ikkje med bevis på yrkeskompetanse

foto