Fredag vart Anders Felde på nytt vald til å leie Sogn og Fjordane Bondelag. Valet fann stad i samband med årsmøtet på Skei torsdag og fredag denne veka.

Felde er oppteken av at inntektene til dei små og mellomstore bruka må prioriterast framover.

- Marknadsmulegheitene på pris er små, så det betyr målretta bruk av budsjettpengar, seier den attvalde leiaren.

- Kva må til for at ein skal bli nøgde i årets oppgjer?

- Løftet må vere på minst 20-30 tusen berre dette oppgjeret, er det klare svaret frå Felde. Han ønskjer også å få på plass ein stor investeringspakke for mjølk, storfekjøtt og frukt - i tillegg til å behalde dagens marknadsordning.

Med seg i styret har han: Nestleiar Ole-Ivar Åm Sognnes (Leirvik)Nils Magne Gjengedal (Hyen) Marianne Kvalvik Kvamme (Eikefjord)Kari Sigrun Lysne (Lærdal) 1.vara Ole Bjarne Hovland (ny i styret,Årdalstangen) 2.vara Inge Brekke (Bjordal) 3.vara Tor Arne Herstad(Naustdal).